Označení číselníku (souboru) v DS

STUDOB

Název číselníku (souboru) v DS

STUDOB - Studijní obor

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

STUDOB - Studijní obor

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku STUDOB

Obsah číselníku

obsah číselníku STUDOB

Poznámka

 

 

Popis: