Označení číselníku (souboru) v DS

SWHO2

Název číselníku (souboru) v DS

SWHO2 - Skupina dg č. 2 pro WHO

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

SWHO2 - Skupina dg č. 2 pro WHO

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku SWHO2

Obsah číselníku

obsah číselníku SWHO2

Poznámka

 

 

Popis: