Označení číselníku (souboru) v DS

SWHO4

Název číselníku (souboru) v DS

SWHO4 - Skupina dg č. 4 pro WHO

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

SWHO4 - Skupina dg č. 4 pro WHO

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku SWHO4

Obsah číselníku

obsah číselníku SWHO4

Poznámka

 

 

Popis: