Označení číselníku (souboru) v DS

SZAMZAM

Název číselníku (souboru) v DS

SZAMZAM - Skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

SZAMZAM - Skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku SZAMZAM

Poznámka

 

 

Popis: