Označení číselníku (souboru) v DS

TEH

Název číselníku (souboru) v DS

TEH - Těhotenství

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

TEH - Těhotenství

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku TEH

Poznámka

 

 

Popis: