Označení číselníku (souboru) v DS

UKHOSP

Název číselníku (souboru) v DS

UKHOSP - Ukončení nebo pokračování hospitalizace

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (U - V)

Označení v  menu v programu ČLP

UKHOSP - Ukončení nebo pokračování hospitalizace

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku UKHOSP

Obsah číselníku

obsah číselníku UKHOSP

Poznámka

 

 

Popis: