Označení číselníku (souboru) v DS

UMRTIKDE

Název číselníku (souboru) v DS

UMRTIKDE - Kde nastalo úmrtí

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (U - V)

Označení v  menu v programu ČLP

UMRTIKDE - Kde nastalo úmrtí

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku UMRTIKDE

Poznámka

 

 

Popis: