Označení číselníku (souboru) v DS

VPRIUM

Název číselníku (souboru) v DS

VPRIUM - Vnější příčina úmrtí

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (U - V)

Označení v  menu v programu ČLP

VPRIUM - Vnější příčina úmrtí

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku VPRIUM

Poznámka

 

 

Popis: