Označení číselníku (souboru) v DS

VYSETR

Název číselníku (souboru) v DS

VYSETR - Provedená prenatální diagnostika nad rámec bioch. a UZ screeningu - metoda

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (U - V)

Označení v  menu v programu ČLP

VYSETR - Provedená prenatální diagnostika nad rámec bioch. a UZ screeningu - metoda

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku VYSETR

Poznámka

 

 

Popis: