Označení číselníku (souboru) v DS

VYSHIV

Název číselníku (souboru) v DS

VYSHIV - Vyšetření HIV

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (U - V)

Označení v  menu v programu ČLP

VYSHIV - Vyšetření HIV

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku VYSHIV

Poznámka

 

 

Popis: