Označení číselníku (souboru) v DS

VYSKYT

Název číselníku (souboru) v DS

VYSKYT - Výskyt onemocnění

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (U - V)

Označení v  menu v programu ČLP

VYSKYT - Výskyt onemocnění

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku VYSKYT

Poznámka

 

 

Popis: