Označení číselníku (souboru) v DS

ZARZN

Název číselníku (souboru) v DS

ZARZN - Číselník zařízení pro ZN (překlady)

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (Z)

Označení v  menu v programu ČLP

ZARZN - Číselník zařízení pro ZN (překlady)

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku ZARZN

Obsah číselníku

obsah číselníku ZARZN

Poznámka

 

 

Popis: