Označení číselníku (souboru) v DS

ZDROJ

Název číselníku (souboru) v DS

ZDROJ - Zdroj nákazy

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (Z)

Označení v  menu v programu ČLP

ZDROJ - Zdroj nákazy

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku ZDROJ

Poznámka

 

 

Popis: