Označení číselníku (souboru) v DS

ZDRPOJ

Název číselníku (souboru) v DS

ZDRPOJ - Číselník zdravotních pojišťoven (VZP)

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (Z)

Označení v  menu v programu ČLP

ZDRPOJ - Číselník zdravotních pojišťoven (VZP)

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku ZDRPOJ (VZP)

Obsah číselníku

obsah číselníku ZDRPOJ (VZP)

Poznámka

Číselník VZP doplněný o kódy pro samoplátce.

 

Popis: