Označení číselníku (souboru) v DS

ZJISTENO

Název číselníku (souboru) v DS

ZJISTENO - Onemocnění zjištěno

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (Z)

Označení v  menu v programu ČLP

ZJISTENO - Onemocnění zjištěno

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku ZJISTENO

Poznámka

 

 

Popis: