Označení číselníku (souboru) v DS

ZPZAN

Název číselníku (souboru) v DS

ZPZAN - Způsob zániku zdravotnického zařízení (ČSÚ)

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (Z)

Označení v  menu v programu ČLP

ZPZAN - Způsob zániku zdravotnického zařízení (ČSÚ)

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku ZPZAN

Obsah číselníku

obsah číselníku ZPZAN

Poznámka

 

 

Popis: