*a101 – Výkazy řady A - hlavička

Popis datového rozhraní a kontrolní vazby výkazů typu A

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

avykhlav

e

 

1

obsah rámečku s údaji o období a o  ZZ, které formulář vyplnilo

 

 

 

a101h

e

 

+

Hlavní tělo výkazu

 

 

 

a101p

e

 

*/

Soubor příloh výkazu A013, A038, A041, A051, A053, A055

 

podmínky:

je-li a101p, není a101pkb (kromě A053, který má obě přílohy)

 

a101pkb

e

 

/*

Soubor příloh výkazu A047, A048, A049, A053, A078

 

podmínky:

je-li a101pkb, není a101p (kromě A053, který má obě přílohy)

 

vykzaver

e

 

1

obsah rámečku s údaji o osbobě, která formulář vyplnila

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Pokyny k vyplnění, formulář

 

A001

Zjednodušený výkaz (obecný)

pokyny k vyplnění

formulář

A004

Diabetologie

pokyny k vyplnění

formulář

A005

Gastroenterologie

pokyny k vyplnění

formulář

A008

Geriatrie

pokyny k vyplnění

formulář

A010

Alergologie a klinická alergologie

pokyny k vyplnění

formulář

A011

Pneumologie a ftizeologie

pokyny k vyplnění

formulář

A012

Neurologie

pokyny k vyplnění

formulář

A013

Psychiatrie (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

A016

Dětský, dorostový

pokyny k vyplnění

formulář

A018

Gynekologie

pokyny k vyplnění

formulář

A020

Chirurgie

pokyny k vyplnění

formulář

A025

AR

pokyny k vyplnění

formulář

A027

Urologie

pokyny k vyplnění

formulář

A028

ORL

pokyny k vyplnění

formulář

A030

Oční

pokyny k vyplnění

formulář

A031

Stomatologie

pokyny k vyplnění

formulář

A032

Dermatovenerologie

pokyny k vyplnění

formulář

A033

Radiační onkologie, klinická onkologie (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

A036

Tělovýchovné lékařství

pokyny k vyplnění

formulář

A037

Lékařská genetika

pokyny k vyplnění

formulář

A038

Zdravotnická záchranná služba (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

A040

Praktický lékař pro dospělé

pokyny k vyplnění

formulář

A041

Praktický lékař pro děti a dorost (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

A047

Klinická biochemie (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

A048

Klinická hematologie (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

A049

Radiologie a zobrazovací metody (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

A050

Ortopedická protetika

pokyny k vyplnění

formulář

A051

Transfúzní služba (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

A052

Rehabilitační a fyzikální medicíny

pokyny k vyplnění

formulář

A053

Nukleární medicína (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

A054

Patologie

pokyny k vyplnění

formulář

A055

Soudní lékařství (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

A061

Logopedie

pokyny k vyplnění

formulář

A063

Lékařská služba první pomoci

pokyny k vyplnění

form - děti

form - dospělí

form - zubníi

 

A064

Pracovní lékařství

pokyny k vyplnění

formulář

A065

Hemodialyzační středisko (HDS)

pokyny k vyplnění

formulář

A067

Centrální příjem

pokyny k vyplnění

formulář

A068

Tkáňová banka

pokyny k vyplnění

formulář

A070

Operační sály

pokyny k vyplnění

formulář

A078

Laboratorní obory (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

A080

Lékárenská péče

pokyny k vyplnění

formulář

A089

Domácí zdravotní péče

pokyny k vyplnění

formulář

A095

Doprava raněných, nemocných a rodiček

pokyny k vyplnění

formulář

A097

Ostatní obory

pokyny k vyplnění

formulář

A352

Návštěvní služba sestry

pokyny k vyplnění

formulář

A410

Kojenecké ústavy a dětské domovy

pokyny k vyplnění

formulář

A430

Krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé (s přílohou)

pokyny k vyplnění

formulář

A476

Záchytná stanice

pokyny k vyplnění

formulář