*nelfv – výkaz lůžkového fondu 

Výkaz o lůžkovém fondu a jeho využití

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

lodd

a

5

1

oddělení

[ODDEL] #

[PRACOV] #

poznámky:

1-2. místo ODDEL,

3. místo      0-9,

4-5. místo  PRACOV

 

lpocodd

a

-3

1

počet oddělení

číselný údaj

 

 

llekp

a

-6

1

evidenční počet lékařů (přepočtený)

na dvě des.

místa

 

 

llekps

a

-6

1

evidenční počet lékařů (přepočtený) včetně smluvních

na dvě des.

místa

 

nové od DS 3.12.01

lluzka

a

-5

1

počet lůžek celkem

číselný údaj

 

 

lnasl

a

-5

?

z toho následná lůžka

číselný údaj

 

nové od DS 3.10.01

ldeti

a

-4

?

z toho pro děti

číselný údaj

 

 

lprpocluz

a

-7

1

průměrný počet lůžek

na dvě des.

místa

 

 

lprijati

a

-7

1

přijatí pacienti

číselný údaj

 

 

lppred

a

-7

1

předaní pacienti z jiného oddělení

číselný údaj

 

 

lpprac

a

-7

1

předaní pacienti z jiného pracoviště

číselný údaj

 

 

lpropus

a

-7

1

propuštění pacienti

číselný údaj

 

 

lumrti

a

-7

1

zemřelí

číselný údaj

 

 

lupred

a

-7

1

předaní pacienti na jiné oddělení

číselný údaj

 

 

luprac

a

-7

1

předaní pacienti na jiné pracoviště

číselný údaj

 

 

losdny

a

-8

1

počet ošetřovacích dnů

číselný údaj

 

 

lvyrzdrp

a

-7

1

počet dnů vyřazení lůžek

číselný údaj

 

 

lluzkap

a

-6

1

skutečná lůžková kapacita

číselný údaj

 

 

lszpp

a

-7

1

SZP celkem v lůžkové části

na dvě des.

místa

 

 

lszpuluz

a

-7

1

SZP ze sl. 16 u lůžka nemocného

na dvě des.

místa

 

 

lnzpuluz

a

-7

1

NZP+PZP u lůžka nemocného

na dvě des.

místa

 

 

lpocops

a

-2

?

počet operačních sálů

číselný údaj

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]