*nrhv – národní registr hospitalizovaných – blok výkonů

Hlášení hospitalizace - blok výkonů.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

hdavyk

a

 

1

datum výkonu

formát D

 

 

hvyk

a

5

1

kód výkonu

[VYKONY] #!

poznámky:

číselník VYKONY je distribuován VZP

 

hpocvyk

a

-2

?

počet  výkonů

číselný údaj

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]