*nrpot – národní registr potratů

Hlášení potratu a mimoděložního těhotenství.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

picov

a

8

1

(identifikační číslo zařízení, které výkon provedlo)

[CISZAR] #

pokyny:

položka ICO

 

ppczv

a

3

1

PCZ ( pořadové číslo zařízení, které výkon provedlo)

[CISZAR] #

pokyny:

položka PCZ

 

prodcis

a

10

1

rodné číslo

 

pokyny:

věk 12-54

poznámky:

1. kontrola správnosti

2. viz  Struktura rodného čísla - NZIS

 

pobec

a

6

1

obec bydliště

[OBCE] #

pokyny:

položka ZUJEDN

 

pbydl

a

3

?

kraj, okres bydliště

[OBCE] #

 

pokyny:

doplní se podle obce

položky KRAJN,OKRESN

nové od DS 3.02.01

porp

a

4

?

obec s rozšířenou působností

[OBCE] #

 

pokyny:

položka ORP

nové od DS 3.02.01

pkzam

a

1

1

klasifikace zaměstnání

[KZAM] #

poznámky:

0-9

 

prostav

a

1

1

rodinný stav

[ROSTAV] #

poznámky:

0-5

 

pstaobc

a

-3

1

příslušnost k EU

[OBCAN] #

 

nové od DS 3.02.01

pvzdela

a

1

1

vzdělání

[VZDELA] #

poznámky:

1-9

 

ppopor

a

1

1

počet porodů

 

 

 

ppozive

a

1

1

počet živě narozených dětí

 

 

 

ppoint

a

1

1

počet dosavadních UPT

 

 

 

pposap

a

1

1

počet dosavadních samovolných potratů

 

 

 

pdrupot

a

1

1

druh potratu

[DRUPOT] #

poznámky:

1-5

 

pzduupt

a

1

1

UPT ze zdravotních důvodů

[ANONE] #

 

 

pdg

a

-5

?

dg zdravotních důvodů UPT

[MKN10_5] #

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

pdapot

a

 

1

datum provedení potratu

formát D

pokyny:

ve tvaru DDMMRRRR

 

pstari

a

2

1

stáří plodu v týdnech

 

 

 

phmot

a

-4

?

hmotnost plodu nad 16 týdnů

 

pokyny:

povinné, je-li pstari > 16

 

pdelka

a

2

?

délka plodu nad 16 týdnů

 

pokyny:

povinné, je-li pstari > 16

 

pantiko

a

1

1

antikoncepce

[ANTIKO] #

poznámky:

1-4

 

ppopupt

a

1

1

poplatek na UPT

[POPUPT] #

poznámky:

1-2

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Pokyny k vyplnění, formulář

 

 

IS Potraty

pokyny k vyplnění