*nrvp – národní registr vrozených vad - plod

Vrozená vada plodu nebo dítěte.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

vteh

a

1

1

těhotenství

 

1 - 3

viz seznam hodnot

 

 

vtytehp

a

2

1

týden těhotenství při zjištění VV

 

05 - 40

 

 

vdatzjip

a

 

1

datum zjištění VV-plod

 

formát D

pokyny:

formát - viz  dat

 

vdatuko

a

 

?

datum ukončení těhotenství-plod

 

formát D

pokyny:

formát - viz  dat

 

nrvs

e

 

1

vrozená vada – společné údaje

 

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

vteh

seznam hodnot:

1= ukončeno,

2 = pokračuje,

3 = stav není znám