*nv – výkazy typu V

Popis datového rozhraní a kontrolní vazby.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

v1

e

 

+

výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]