*nt – výkazy typu T

Popis datového rozhraní a kontrolní vazby.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

popis uvedeného údaje

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

t1

e

 

+

výkaz o přístrojovém vybavení zařízení

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]