Označení číselníku (souboru) v DS

ORP

Název číselníku (souboru) v DS

ORP - Obce s rozšířenou působností

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (N - O)

Označení v  menu v programu ČLP

ORP - Obce s zosšířenou působností

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

[ORP] - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku ORP

Poznámka

 

 

Popis: