Označení číselníku (souboru) v DS

POU

Název číselníku (souboru) v DS

POU - Obce s pověřeným úřadem

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (P)

Označení v  menu v programu ČLP

POU - Obce s pověřeným úřadem

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

[POU] - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku POU

Poznámka

 

 

Popis: