Označení číselníku (souboru) v DS

OBCAN

Název číselníku (souboru) v DS

OBCAN

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (N - O)

Označení v  menu v programu ČLP

OBCAN - Příslušnost k EU

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku OBCAN

Poznámka

 

 

Popis: