Číselník zemí [GEONOMU]

 

KOD

Kód země (char 3)

ZKRATKA

Zkratka názvu země (char 2)

NAZ

Název země (char 40)

ANAZ

Anglický název země (char 55)

PLATI_OD

Platnost položky od uvedeného data (date)

PLATI_DO

Platnost položky do uvedeného data (date)