Označení číselníku (souboru) v DS

OB_SPEC

Název číselníku (souboru) v DS

OB_SPEC - Obory specializačního vzdělávání    

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (N - O)

Označení v  menu v programu ČLP

OB_SPEC - Obory specializačního vzdělávání    

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku OB_SPEC

Poznámka

 

 

Popis: