Označení číselníku (souboru) v DS

SENTINEL

Název číselníku (souboru) v DS

SENTINEL - Sentinelová mízní uzlina  

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

SENTINEL - Sentinelová mízní uzlina   

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku SENTINEL

Poznámka

 

 

Popis: