Označení číselníku (souboru) v DS

TNM6

Název číselníku (souboru) v DS

TNM6 - TNM klasifikace

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

TNM6 - TNM klasifikace

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku TNM6

Obsah číselníku

obsah číselníku TNM6

Poznámka

 

 

Popis: