Označení číselníku (souboru) v DS

VVCHY

Název číselníku (souboru) v DS

VVCHY - Chyby v přijatém souboru nrv

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (U - V)

Označení v  menu v programu ČLP

VVCHY - Chyby v přijatém souboru nrv

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku VVCHY

Poznámka

 

 

Popis: