*e4 –  výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů

Popis datového rozhraní a kontrolní vazby

 

{distribuováno od verze 3.07.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

vykhlav

 

e

 

1

obsah rámečku s údaji o období a o  ZZ, které formulář vyplnilo

 

 

 

e4h

e

 

+

hlavní tělo výkazu

 

 

 

zp111

a

1

?

Všeobecná zdravotní pojišťovna

 

 

 

zp201

a

1

?

Vojenská zdravotní pojišťovna 

 

 

 

zp205

a

1

?

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 

 

 

zp207

a

1

?

Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven

 

 

 

zp209

a

1

?

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

 

 

 

zp211

a

1

?

Zdravotní pojišťovna MV ČR

 

 

 

zp213

a

1

?

Revírní bratrská pokladna

 

 

 

zp217

a

1

?

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

 

 

 

zp228

a

1

?

Zdravotní pojišťovna Média

 

 

nové od DS 3.12.01

zp000

a

1

?

Zařízení nemá uzavřenou smlouvu s žádnou pojišťovnou

 

 

nové od DS 3.12.01

danevid

a

1

?

Zařízení vede daňovou evidenci   

 

 

nové od DS 3.12.01

ucetni

a

1

?

Zařízení vede účetnictví

 

 

nové od DS 3.12.01

datschr

a

1

?

Datová schránka

 

 

nové od DS 3.12.01

zzweb

a

-30

?

Adresa www stránek

 

 

 

zztel

a

-20

?

Telefon zdravotnického zařízení

 

 

 

zzfax

a

-20

?

Fax zdravotnického zařízení

 

 

 

zzmail

a

-50

?

E-mail zdravotnického zařízení

 

 

 

sztitl

a

-15

?

Statutární zástupce - titul

 

 

 

szjmeno

a

-15

?

Statutární zástupce - jméno

 

 

 

szprijm

a

-20

?

Statutární zástupce - příjmení

 

 

 

sztel

a

-20

?

Statutární zástupce - telefon

 

 

 

szfax

a

-20

?

Statutární zástupce - faxl

 

 

 

szmail

a

-50

?

Statutární zástupce – E-mail

 

 

 

vykzaver

e

 

1

obsah rámečku s údaji o osbobě, která formulář vyplnila

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Pokyny k vyplnění, formulář

 

E (MZ) 4-01

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů

pokyny k vyplnění

formulář