Substituční látky [SUBLATKY]

 

KOD

Kód léku (látky) (char 7)

NAZ

Název léku (látky) (char 70)

CESTA

Cesta podání (char 7)

FORMA

Léková forma (char 19)

BALENI

Balení (char 22)

PLATI_OD

Platnost položky od uvedeného data (date)

PLATI_DO

Platnost položky do uvedeného data (date)