Označení číselníku (souboru) v DS

ZARNOR

Název číselníku (souboru) v DS

ZARNOR - Číselník zdravotnických zařízení pro NOR

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (Z)

Označení v  menu v programu ČLP

ZARNOR - Číselník zařízení pro NOR

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku ZARNOR

Obsah číselníku

obsah číselníku ZARNOR

Poznámka

 

 

Popis: