*nor_vystup  – NOR: Incidence a léčba zhoubného novotvaru – výstup dat ze systému NORu

 

{distribuováno od verze 4.02.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_zz

a

20

1

identifikace záznamu zdravotnického zařízení

 

pokyny:

podle pravidel zdravotnického zařízení

 

evidc

a

5

?

evidenční číslo

000001 - 999999

pokyny:

viz evidc - pokyny

 

stav

a

2

1

stav záznamu po zpracování v IS NOR

1, 2

poznámky:

viz stav - poznámky

 

nor_chyba

e

 

*

chyby záznamu

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

evidc

pokyny:

Pouze u záznamů bez chyb. Generováno po uložení do centrální DB NOR, číslování od 000001 v daném roce stanovení dg

obsahuje-li záznam evid.číslo, jedná se o opravu nebo doplnění záznamu již existujícího záznamu centrální DB NOR

 

stav

poznámky:

Výsledný stav záznamu :

1 - záznam bez chyb, uložen do centrální DB NOR

2 - záznam s chybami, neuložen do centrální DB NOR