Obsah číselníku akademických titulů

04 doktor mediciny
06 doktor přírodních věd
09 magistr farmacie
18 doktor farmacie
33 promovaný zubní lékař
34 promovaný farmaceut
91 magistr