Obsah číselníku CHEMFORM (NZIS)

0nepodána
1předoperační
2pooperační
3před i pooperační
4samostatná (bez operace)
5jiná (v kombinaci)
9neznámo