Obsah číselníku CHEMTYP (NZIS)

01systémová
02regionální
0301+02
08lokální
0901+08
1002+08
1101+02+08