Obsah číselníku CISKU (NZIS)

0Sdružení zdravotnických zařízení
1Zařízení ústavní péče
3Zařízení ambulantní péče
4Zvláštní zdravotnická zařízení
5Zařízení lékárenské péče
6Orgány ochrany veřejného zdraví
8Zařízení dalšího vzdělávání
9Ostatní organizace ve zdravotnictví