Obsah číselníku DEFP (NZIS)

1nově zjištěné
2recidiva
3léčba po selhání
4léčba po přerušení