Obsah číselníku DRUHLA (NZIS)

1nově zjištěné
2recidiva