Obsah číselníku DRUHOPER (NZIS)

0neoperován
1extirpace nádoru
2odstranění orgánu s nádorem
3radikální operace s odstraněním regionálních uzlin
4radikální odstranění uzlin bez zásahu na primární nádor
5debulking-neradikální resekce nádoru s ponech.jeho části
6diagnostická
7pokus a/nebo odlehčovací operace
8jiná
9neznámo