Obsah číselníku DRUHPOL (NZIS)

1Hromadně vyráběné léčivé přípravky
2IPLP,výrobky transf.stanic,biologický materiál,radiofarmaka
3PZT
4Stomatologické výrobky