Obsah číselníku DRVLST (NZIS)

0Zatím nezjištěno
1Osobní
2Soukromé
3Družstevní
4Státní
5Komunální
6Vlast.sdruž.,pol.stran
7Zahraniční (cizí)
8Mezinárodní(dom.+zahr.)
9Smíšené (komb. 2 až 6)