Obsah číselníku DRVYK (NZIS)

A001Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - interní obory
A004Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - diabetologie
A005Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - gastroenterologie
A008Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - geriatrie
A010Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - alergol.,kl.imuno.
A011Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - TRN
A012Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - neurologie
A013Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - psychiatrie
A016Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - dětské, dorostové
A018Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - gynekologie
A020Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - chirurgie
A025Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - AR
A027Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - urologie
A028Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - ORL
A030Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - oční
A031Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - stomatologie
A032Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - dermatovenerologie
A033Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01-radiač.,klin. onkol.
A036Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - tělových.lékařství
A037Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - lékařská genetika
A038Výkaz o čin.ZZ A(MZ)1-01 - zdrav.záchranná služba
A040Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - PL pro dospělé
A041Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - PL pro děti a dor.
A047Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - klinická biochemie
A048Výkaz o čin. ZZ A(MZ)1-01 - klinická hematologie
A049Výkaz o čin. ZZ A(MZ)1-01 - radiologie, zobr.met.
A050Výkaz o čin. ZZ A(MZ)1-01 - ortopedická protetika
A051Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - transfúzní služba
A052Výk.o čin.ZZ A(MZ)1-01 - rehabilitace a fyz.medic.
A053Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - nukleární medicína
A054Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - patologie
A055Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - soudní lékařství
A061Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - logopedie
A063Výkaz o čin. ZZ A(MZ)1-01 - lék.služ.první pomoci
A064Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - pracovní lékařství
A065Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - hemodial.středisko
A067Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - centrální příjem
A068Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - tkáňová banka
A070Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - operační sály
A078Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - laboratorní obory
A080Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - lékárenská péče
A089Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 -domácí zdravot.péče
A095Výkaz o čin.ZZ A(MZ)1-01 - doprava ran.,nem.,rod.
A097Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - ostatní obory
A352Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - návš.služba sestry
A410Výk.o čin.ZZ A(MZ)1-01 - kojen.ústavy a dět.domovy
A430Výkaz o čin.ZZ A(MZ)1-01 - KC,stacionáře,jesle,..
A476Výkaz o činnosti ZZ A(MZ)1-01 - záchytná stanice
E201Výk.E(MZ)2-01 o zam.a slož.mezd (předpisy o platu)
E301Výk.E(MZ)3-01 o zam.a slož.mezd (předpisy o mzdě)
E401Výk.E(MZ)4-01 o zaměstnavat,ev.p. zaměstna.,sml.p.
E501Výkaz E(MZ)5-01 o ekonomice nestátního ambul. ZZ
E602Výk.E(MZ)6-02 o ekonomice ZZ,které vede účetnictví
H101Výk.H(MZ)1-01 o evid.poč.zam. a činnosti ZÚ
H201Výk.H(MZ)2-01 o správní čin.org.ochr.veřej.zdraví
L102Výkaz L(MZ)1-01 o lůžkovém fondu ZZ
L201Výkaz L(MZ)2-01 o činnosti lázeňských zařízení
O101Výk.O(MZ)1-01 knihov.-informač.prac. ve zdravot.
T101Výkaz T(MZ)1-01 o přístrojovém vybavení ZZ
V101Výkaz V(MZ)1-01 o čerpání zdravotní péče cizinci