Obsah číselníku DRZAR (NZIS)

010Sdružení zdravotnických zařízení
101Fakultní nemocnice
102Nemocnice
105Nemocnice následné péče
110Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)
111Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN)
112Psychiatrická léčebna
113Rehabilitační ústav
119Ostatní odborné léčebné ústavy
122Dětská psychiatrická léčebna
129Ostatní dětské odborné léčebné ústavy
130Lázeňská léčebna
131Dětská lázeňská léčebna
141Dětská ozdravovna
180Hospic
190Další lůžkové zařízení
300Sdružení ambulantních zařízení
301Sdružené ambulantní zařízení - velké
302Sdružené ambulantní zařízení - malé
310Zdravotnické středisko
312Zařízení závodní preventivní péče
320Samost.ordinace prakt.lék.pro dospělé
321Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost
322Samostatná ordinace PL - stomatologa
323Samostatná ordinace PL - gynekologa
324Samostatná ordinace lékaře specialisty
340Samostné zařízení psychologa
341Samostné zařízení logopeda
350Domácí zdravotní péče
351Samostat.zaříz.nelékaře rehabilitační
352Samostat.zař.nelék. - návš.služ.sestry
354Zdravotní péče v ústavech sociální p.
359Samostatné zařízení nelékaře - jiné
360Samostatná stomatologická laboratoř
361Samostatná odborná laboratoř
370Samostatná transfuzní stanice
380Zařízení LSPP
390Hemodialyzační středisko
398Zařízení pro léčbu drog. závislostí
399Ostatní ambulantní zařízení
400Sdružení dětských zařízení
410Kojenecký ústav
420Kojenecký ústav s dětským domovem
421Dětský domov pro děti 1 - 3 leté
430Dětské centrum
431Dětský stacionář
440Jesle
450Další dětské zařízení
460Stacionář
461Psychoterapeutický stacionář
465Krizové centrum
476Záchytná stanice
480Doprava raněných, nemocných a rodiček
481Zdravotnická zachranná služba
482Oblastní středisko záchranné služby
483Výjezdová skupina záchranné služby
484Další zařízení záchranné služby
499Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení
501Sdružení lékáren
510Lékárna
511Ústavní lékárna
521Výdejna zdravotnických prostředků
523Oční optika
530Státní ústav pro kontrolu léčiv
531Laboratoř pro kontrolu léčiv
540Sklad zdravotnického materiálu
600Státní zdravotní ústav
601Krajská hygienická stanice
605Zdravotní ústav
609Další zařízení hygienické služby
831IPVZ
832NCONZO
900Ostatní organizace MZ
950Ostatní zdravotnická zařízení
961Zdravotnické zařízení v likvidaci
962Hospodářská org. neposkyt. zdrav. péči
963Servisní organizace