Obsah číselníku DUPRIJ (NZIS)

1ochranná léčba
2sociální důvod
3diagnostický
4léčebný
5jiný