Obsah číselníku DUVVYS (NZIS)

1patolog.vyšetření ultrazvukem
2patol.screen.biochem.vyšetření
3věk matky
4rodinná anamnestická zátěž
5jiné