Obsah číselníku EAKTIV (NZIS)

01dítě
02žák, student
03v domácnosti
04voják základní služby
05voják profesionál
06zaměstnanec MV
07ostatní zaměstnanci
08důchodce invalidní
09důchodce starobní
10nezaměstnaný
11jiná
12neudána