Obsah číselníku EVISTA (NZIS)

0v evidenčním počtu
1mimo ev.počet - vojenská prez.služba vč.náhr.voj.služby
2mimo ev.poč.- mateřská dovolená a další mateř.dovolená
3mimo ev.poč.- práce v cizině, studium a stáže v cizině
4mimo ev.počet - ostatní důvody vyřazení z evidenč.počtu